دانلود فایل(پروژه درباره مطالعه وبسترسازي نظام آموزشي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا))

پروژه درباره مطالعه وبسترسازي نظام آموزشي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا),مطالعه وبسترسازي نظام آموزشي مبتني بر فن آوري اطلاعات و پروژه درباره مطالعه وبسترسازي نظام آموزشي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا)|2071692|bfy50542171|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پروژه درباره مطالعه وبسترسازي نظام آموزشي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:22

قسمتی از متن فایل دانلود

فهرست.. 2

1- چكيده :‌ موضوع سند و معرفي بخشهاي اصلي.. 3

بخش اول :‌ معرفي طرح. 4

2- مقدمه : ضرورت و موضوع طرح. 5

3- اهداف طرح. 5

4- نكات محوري طرح. 6

5- معرفي ابعاد و پروژه هاي اصلي طرح. 8

5-1- پروژه 1- مطالعه ابعاد نظري نظام آموزشي مبتني بر فاوا (مدل نظام برتر) 9

5-2- پروژه 2- ايجاد دانشکده نيمه مجازي آموزش مبتني بر فاوا و مهندسي آموزش 10

5-3 - پروژه 3- مطالعه و طراحي معماري نظام آموزشي کشور مبتني بر فاوا 12

5-4 - پروژه 4- مطالعه، طراحي، پياده سازي بستره و پشتيباني از معماري فني سيستمهاي آموزش مبتني بر رايانه. 13

5-5- پروژه 5- ايجاد يک گروه مدرسه آموزشي نيمه مجازي (مدرسه آزمايشگاهي) 14

5-6- پروژه 6- فرهنگ سازي و فراهم سازي بستره فرهنگي براي نظام آموزش مبتني بر فاوا 15

6- توصيف خروجي كل طرح. 16

7- سوابق حركتهاي انجام شده در اين زمينه توسط مجري طرح. 17

بخش دوم : معرفي پروژه فاز صفر. 18

8- اهداف پروژه فاز صفر 19

9- توصيف پروژه فاز صفر و شرح و خروجي فعاليت ها 19

9-1- فعاليت تدوين طرح كلي.. 19

9-2- فعاليت تبيين پروژه ابعاد نظري.. 20

9-3- فعاليت تبيين پروژه معماري نظام آموزشي.. 20

9-4- فعاليت تبيين پروژه بستره فني.. 21

9-5- فعاليت تبيين پروژه مجموعه آموزشي.. 21

9-6- فعاليت تبيين پروژه دانشكده. 22

9-7- فعاليت تبيين پروژه فرهنگ سازي.. 22

10- تخمين زمان و منابع. 23

11- سوابق مجري.. 23


1- چكيده :‌ موضوع سند و معرفي بخشهاي اصلي

اين سند حاوي اطلاعات لازم براي شناخت کلي طرح "مطالعه و بستر سازي نظام آموزشي مبتني بر فاوا" و اختصاصا شناخت فعاليتهاي لازم براي انجام پروژه فاز صفر اين طرح است؛ به گونه اي كه چگونگي انجام، منابع (هزينه و زمان) و مراحل انجام پروژه فاز صفر مذكور قابل تشخيص و تخمين باشد.

سند در دو بخش اصلي تنظيم شده است. در بخش اول اين سند ابتدا موضوع و صورت عمومي كل طرح تبيين مي‌شود. سپس در بخش دوم، براي آنكه برنامه‌ريزي و طراحي تفصيلي طرح ميسر و ممكن باشد، انجام اين مهم در پروژه فاز صفر طرح پيش‌بيني و تبيين مي‌گردد. در اين بخش، صورت، مراحل، منابع و خروجيهاي پروژه فاز صفر تبيين مي‌شود.

تذكر : به جهت اختصار در ادامه طرح به جاي عبارت"طرح مطالعه و بستر سازي نظام آموزشي مبتني بر فاوا" از واژه "طرح" بصورت مخفف استفاده خواهد شد. نيز واژه هاي "پروژه" مخفف "پروژه فاز صفر"، "سازمان" مخفف "سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي"‌، بكار مي روند.

بخش اول :‌ معرفي طرح

2- مقدمه : ضرورت و موضوع طرح

در سالهاي اخير، توسعه و تحولات سريعي در دانش و فن‌آوري زمينه هاي مختلف بخصوص فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، رخ داده است. يکي از اين زمينه ها، بکارگيري فاوا در فراروند آموزش و پرورش و شکل گيري نظام آموزشي در بستره فاوا است. بستره فاوا بتدريج منجر به تحولات عميقي در نظام آموزشي مي شود.

تحولي كه بتدريج و هوشمندانه در حال شكل گيري در نظام آموزشي است، بسيار عميق‌تر از آن است كه تصور مي‌شود. در درون و بيرون نظام آموزشي كهنه و رنگ و رو رفته امروزي، واكنشهاي زنجيره‌اي پراكنده‌اي در حال شكل گيري است كه دامنه فعاليت هر يك بتدريج گسترش يافته و با همگرا شدن و به هم پيوستن آنها، احتمالا در فاصله‌اي نه چندان دور، بنيادهاي نظام آموزشي جديدي بنا خواهد شد كه با تحولات سريع و عميق اطراف سازگاري بسيار زيادتري خواهد داشت. برخلاف تصور بسياري از مدافعان نظام كهنه كنوني، نظام آينده نه تنها از ابعاد شكلي و ابزاري متفاوت بوده، بلكه اين تفاوت ماهوي خواهد بود. نظام برتر آينده تنها به استفاده از سيستمهاي رايانه‌اي توسط فراگيران و كلاسهاي مجازي و نظاير آن محدود نمي‌شود. بلكه مفاهيمي چون فراگير، مدرك تحصيلي، آموزش، كار، كلاس، تحصيل و نظاير آن،‌ نسبت به معناي امروزي آنها دچار تحول خواهند شد.

حرکت نظام آموزشي براي استفاده وسيع از فن آوري اطلاعات و ارتباطات، چه به عنوان محمل و ابزار کمکي و چه به عنوان مبناي سازماندهي و فعاليت نظام، مستلزم بستر سازي وسيع و گسترده اي است. اين بستر سازي چه از بعد نظري و چه از بعد فن آوري و ملزومات عملي و اجرائي، پيشنياز هر حرکت حساب شده و انديشمندانه در اين زمينه است. هر چند که حرکتهاي مختلف و متعددي در اين زمينه انجام شده و مي شود، اما به نظر مي رسد که انجام حرکتهاي ديگري نيز در اين زمينه ضروري باشد؛ حتي اگر اين حرکتها به نحوي با فعاليتهاي جاري و سابق موازي باشد. پرداخته شدن به وجوه مختلف و لحاظ نمودن ابعاد و نگرش از ديدگاههاي متفاوت، در طرحهاي مختلف و حتي موازي، و چالش ايجاد شده بين محصولات اين طرحها، مي تواند به پخته تر شدن محصول نهائي يعني نظام آموزشي کمک کند.

3- اهداف طرح