دانلود فایل(پروپوزال سطح بندی نظام گردشگری روستایی با استفاده از مدل EP)

گردشگری روستایی,گردشگری روستایی در ایران,پروپوزال گردشگری روستایی,وضعیت گردشگری روستایی در ایران,سطح بندی نظام گردشگری روستایی,سطح بندی روستاهای هدف گردشگری,سطح بندی نظام گردشگری روستایی با مدل EP,پروپوزال نقش گردشگری در توسعه روستایی,پروپوزال با مدل پتانسیل اکوتوریستی EPپروپوزال سطح بندی نظام گردشگری روستایی با استفاده از مدل EP|42079021|bfy50542171|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پروپوزال سطح بندی نظام گردشگری روستایی با استفاده از مدل EP آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پروپوزال سطح بندی نظام گردشگری روستایی با استفاده از مدل پتانسیل گردشگری EP می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات87حجم604/718 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این نوشتار پروپوزال سطح بندی نظام گردشگری روستایی با استفاده از مدل EP می باشد. روش تحقیق توصيفي و تحلیلی با بهره گیری از مدل سطح بندی EP می باشد. دراین مدل با پنج مؤلفه براي ارزيابي وسطح بندي جاذبه هاي تاريخي و طبيعي رضوانشهر بهره گرفته شده كه عبارتند از: جذابيت‎هاي پيراموني، امكانات رفاهي، خدمات فرهنگي، دسترسي و اجتماعات محلي.

متغییرهای تحقیق:
متغییر وابسته : مدل EP، جاذبه های توریستی، جاذبه های طبیعی و انسانی، روستا
متغییر مستقل: سطح بندی نظام گردشگری روستایی

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 3

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 بیان مسئله 5
1-2 سوال تحقیق 6
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1-5 فرضیه 7
1-6 قلمرو تحقیق 7
1-7 محدویت های تحقیق 10
1-8 واژه ها و مفاهیم 10


3-1 روش کار 74
3-1-1 نوع روش تحقيق 74
3-1-2 روش گردآوری 74
3-1-3 ابزار گردآوری 75
3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 75
3-1-5-جامعه آماری و حجم نمونه و مقطع زمانی 75
3-1-6- متغیر های تحقیق 76
3-2 ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 78
3-2-1 موقعیت 78
3-2-2 مشخصات محیط طبیعی 79
3-2-2-1 توپوگرافی 79
3-2-2-2 زمین شناسی 82
3-2-2-3 اقلیم 89
3-2-2-3-1 درجه حرارت 89
3-2-2-3-2 بارندگی 92
3-2-3 رطوبت هوا 95
3-2-4 ابرناکی سالانه 96
3-2-4-1 ابرناکی ماهیانه 97
3-2-5 ساعات آفتابی 98
3-2-5-1 ساعات آفتابی ماهانه 99
3-2-5-2 روزهای یخبندان 100
3-2-6 فشار هوا 102
3-2-7 باد 103
3-2-8 روش دمارتن اصلاح شده 106
3-2-9 سيستم طبقه بندي آمبرژه 107
3-2-10 منحني آمبروترميك 109
3-2-10-1 خاکشناسی منطقه 110
3-2-10-2 منابع آب 114
3-2-10-3 پوشش گیاهی 118
3-2-11 طبقه جنگلی پست 118
3-2 -11-1جنگلهای مخلوط ( آمیخته ) هیرکانین: 118
3-2-11-2 جنگلهای راش (آلش) کوهستانی 119
3-2-11-3 طبقه کوهستانی فوقانی 119
3-2-11-4 طبقه چراگاههای طبیعی و کوهستانی: 120
3-2-12 مشخصات اجتماعی - جمعیتی 123
3-2-13 تعدادجمعیت در سالهای آماری 123
3-2-14 توزیع و تراکم جمعیت 127
3-2-15 ساختار سنی و جنسی جمعیت 128
3-2-15-1 ساختار جنسی 128
3-2-16 سواد وآموزش 129


منابع و مأخذ

فهرست جداول
جدول 3-1 تعداد و درصد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی 51
جدول 3-2 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا سانتی گراد 58
جدول 3-3 داده های حرارتی ایستگاه پیلمبرا درجه سانتیگراد 59
جدول 3-4 متوسط بارندگی و در صد بارش ایستگاه پیلمبرا میلی متر 60
جدول 3-5 درصد بارندگی فصلی ایستگاه پیلمبرا 61
جدول 3-6 میانگین آمار رطوبت نسبی در ایستگاه پیلمبرا-به در صد 62
جدول 3-7 میانگین درصد رطوبت نسبی هوا در ایستگاه پیلمبرا 62
جدول 3-8 میانگین سالانه روزهای ابری ایستگاه انزلی 63
جدول 3-9 میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی 64
جدول 3-10 میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی 65
جدول 3-11 میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی 66
جدول 3-12 وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا 67
جدول 3-13 میزان فشار ماهانه هوا در بندر انزلی (واحد میلی بار) 68
جدول 3-14 مشخصات بادهای محلی در منطقه مورد مطالعه: 69
جدول 3-15 طبقه‏بندي اقليمي به روش دمارتن 70
جدول 3-16 ارزیابی منابع آب میلیون متر مکعب 77
جدول 3-17 تغییرات جمعیت در سالهای 1390-1385 در شهرستان رضوانشهر1390 82
جدول 3-18 تعداد خانواردر سالهای 1385 و1390 شهرستان رضوانشهر 83
جدول 3-19 بعد خانواردر سالهای 1385 و 1390 درشهرستان رضوانشهر 84
جدول 3-20 تراکم جمعیت در سالهای 1385 و 1390درشهرستان رضوانشهر 85
جدول 3-21 ساختار جنسی شهرستان رضوانشهر در سالهای 1390-1385 86
جدول 3-22 تعداد افراد باسواد زن و مرد در شهرستان رضوانشهر 87فهرست نمودارها
نمودار 3-1 تعداد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی 51
نمودار 3-2 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا شهرستان رضوانشهر 59
نمودار 3-3 متوسط بارندگی ایستگاه پیلمبرا 60
نمودار 3-4 درصد بارندگی فصلی ایستگاه پیلمبرا 61
نمودار 3-5 میانگین درصد رطوبت نسبی در ایستگاه پیلمبرا 63
نمودار 3-6 مقدار ابرناکی سالانه ایستگاه انزلی 64
نمودار 3-7 میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی 64
نمودار 3-8 میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی 65
نمودار 3-9 میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی 66
نمودار 3-10 وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا 67
نمودار 3-11 منحنی آمبروترمیک در شهرستان رضوانشهر 72
نمودار 3-12 تغییرات جمعیت در سالهای 1390-1385 در شهرستان رضوانشهر1390 82
نمودار 3-13 تعداد خانواردر سالهای 1385 و1390 شهرستان رضوانشهر 83
نمودار 3-14 بعد خانواردر سالهای 1385 و 1390 درشهرستان رضوانشهر 84
نمودار 3-15 تراکم جمعیت در سالهای 1385 و 1390درشهرستان رضوانشهر 85
نمودار 3-16 ساختار جنسی شهرستان رضوانشهر در سالهای 1390-1385 87
نمودار 3-17 تعداد افراد باسواد زن و مرد در شهرستان رضوانشهر 88


فهرست اشکال
شکل 3-1 اقلیم نمای دومارتن 71
شکل 3-2 اقلیم نمای آمبرژه 72


"